Kataster nehnuteľností 
 • geometrické plány ku kolaudácii stavieb
 • geometrické plány pre určenie vlastníckych práv
 • geometrické plány na vyznačenie vecného bremena
 • geometrické plány na rozdelenie a oddelenie pozemkov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • poradenskú službu
Inžinierska geodézia
 • predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie
 • porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych siet
 • vytyčovanie stavieb podľa projektovej dokumentáci
 • vytyčovanie líniových stavieb
 • meranie a určovanie kubatúr
 • digitálne spracovanie máp
 • poradenskú službu

 

Ceny všetkých geodetických prác Vám radi nezáväzne oznámime na základe konkrétneho zadania.

 

Kontaktujte nás

Kontakt

DAGEON s.r.o. Agátová 485/8
Liptovský Mikuláš
031 04

IČO: 45347191
DIČ: 2022944605
0905 171 316
svhorvath@gmail.com